news-details
Ekonomija

Opština Bar prodaje dva placa, projektovani prihod najmanje 1,2 miliona eura

Opština Bar objavila je danas javni poziv za učešće na javnom nadmetanju –aukciji-za prodaju dvije parcele građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Topolica Bjeliši“.

Ukupna površina ove dvije parcele u Makedonskom naselju, između dječijeg vrtića i trase produžetka bulevara, iznosi 3.945 kvadratrnih metara. Početni iznos naknade za zemljište je 325,17 eura za kvadratni metar, što znači da je u slučaju uspješne aukcije najniži projektovani ishod 1,282.795 eura u opštinskoj kasi, ne računajući naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta koja iznosi 126 eura po kvadratnom metru NGP. 

Na parcelama su DUP-om predviđene zgrade spratnosti od 5-9 nadzemnih etaža, a lokacije su djelimično komunalno opremljene-Opština je obavezna da izgradi pristupni puta i priključke na objekte i uređaje za javno vodosnadbijevanje i kanalizaciju do granice urbanističke parcele.

 Licitacioni korak je pet eura po kvadratnom metru, a usmeno javno nadmetanje-aukcija za ove parcele zakazana je u prostorijama Opštine Bar trećeg avgusta.

Rok za privođenje namjeni parcela je najduže pet godina od dana zaključenja ugovora o prodaji 

- DUP-om „Topolica Bjeliši izmjene i dopune“, data je mogućnost udruživanja predmetnih urbanističkih parcela, što daje mogućnost za racionalnije planiranje parking prostora i podzemnih garaža-navodi se u javnom pozivu.

Pravo da učestvuju na aukciji imaju sva zainteresovana lica koja otkupe aukcijsku dokumentaciju i uplate depozit u iznosu od pet posto od iznosa početne cijene nepokretnosti- 30.403 eura za prvu, odnosno 33.736 eura za drugu parcelu, ili dostave bankarsku garanciju na isti iznos