news-details
Sport

Raspisan konkurs za sufinansiranje sportskih organizacija u Baru

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade Opštine Bar raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020.godinu.

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta opštine Bar za 2020 godinu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija kojima opština Bar nije osnivač odnosno suosnivač, a na osnovu člana 6 Odluke o sufinansiranju sporta.

-Pravo učešća na konkursu imaju sportski klubovi, koji su registrovani na teritoriji opštine Bar, nakon godine dana od dana osnivanja tog sportskog kluba, a takmiče se u sportu koji je regulisan jedinstvenim sistemom takmičenja u okviru nadležnog nacionalnog saveza, kao i sportsko rekreativna društva,sportske organizacije lica sa invaliditetom,školska i studentska sportska društva sa teritorije Opštine Bar, nakon godine dana od dana osnivanja u skladu sa Zakonom o sportu-navodi se pored ostalog u tekstu konkursa objavljenog na zvaničnom veb sajtu Opštine Bar.