news-details
Ekonomija

Lokalnim komunalnim preduzećima 300.000 eura za održavanje priobalja

Za održavanje zelenila, čistoće i javne rasvjete na priobalju, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD)  do danas je uplatilo 300.000 eura komunalnim preduzećima u šest primorskih opština.

Iz JPMD su objavili da su posebna sredstva  uplaćena za održavenje zaštićenih područja, dina u zaleđu ulcinjske Velike plaže i Posebnog rezervata prirode “Tivatska Solila”.

-JPMD redovno servisira svoje mjesečne obaveze, a za vrijeme trajanja pandemije novog koronavirusa, posbena pažnja posvećena je održavanju čistoće na obalnim šetalištima i plažama. Služba kontrole Javnog preduzeća je u svakodnevnoj komunikaciji sa lokalnim komunalnim preduzećima, a koordiniranim akcijama održavanje zone morskog dobra se vrši na dnevnom nivou- zaključuje se u saopštenju Morskog dobra.