news-details
Ekonomija

Predsjednik Opštine Bar: Takse na privatnom zemljištu se potpuno ukidaju

Izvor: Dan

 Predsjednik opštine Bar Dušan Raičević istakao je u razgovoru za Dan da su građani ispoštovali sve mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT), da se svi polako navikavaju na život sa koronom, ali i da se u narednom periodu moraju poštovati sve preporuke.

Da li ste u vrijeme pandemije virusa korona isplatili zarade zaposlenim u Opštini?

Raičević: U vrijeme pandemije izazvane virusom korona isplatili smo martovsku platu u punom iznosu, a tako će biti i sa aprilskom, uz izuzetak obračuna prekovremenih sati u skladu sa onim što su mjere Vlade.

Koje mjere planirate kao pomoć privredi i preduzetnicima?

Raičević: Pripremili smo set mjera koje ćemo ponuditi lokalnom parlamentu na usvajanje, koje bi parlament trebalo da donese kroz niz zaključaka. Predložićemo – to je bilo i planirano, a u ovom momentu se postavlja kao obaveza – dvije odluke. Jedna je o lokalnim komunalnim taksama, a druga je o lokalnim administrativnim taksama. Ovom odlukom o lokalnim administrativnim taksama umanjuje se skoro 30 odsto tarifnih brojeva koji su ranije korišćeni i ukidaju se sve administrativne takse za privredu, posebno za preduzetništvo, da na taj način pomognemo onima koji su najviše ugroženi. Odluka o komunalnim lokalnim taksama sve što je ranije naplaćivano na privatnom zemljištu sada se potpuno ukida. Idemo u pravcu da djelatnosti koje su bile zatvorene pomognemo i umanjimo namete koji su po zakonu definisani. Razmišljamo čak i da ponudimo dodatne popuste za plaćanje komunalija, da probamo da pokrenemo investicije.

Da li planirate i neke druge mjere pomoći?

Raičević: Mi ne idemo u pravcu odlaganja obaveza, već u pravcu umanjenja tih obaveza za period dok su te djelatnosti bile zatvorene. Pokušaćemo da ponudimo još jednu povoljnost, da svi koji budu zaposlili ljude sa biroa koji su tamo od 1. aprila budu godinu dana oslobođeni plaćanja prireza, a ovi drugi koji budu htjeli da odlože plaćanje obaveza prireza, kao što su odložili i obavezu plaćanja poreza i doprinosa na zarade, da mogu to isto da urade.

Kakvu pomoć očekujete od države?

Raičević: Jedino što očekujemo od države je da za preduzeća koja posluju u sektoru komunalnih djelatnosti obezbijedi povoljne kredite kod IRF-a.

Planirate li rebalans budžeta?

Raičević: Rebalans budžeta nećemo raditi prije osmog mjeseca, s obzirom na to da se punjenje budžeta u svakom slučaju očekuje tokom ljetnjih mjeseci.

Hoće li uskoro biti sjednice lokalnog parlamenta?

Raičević: Pokušavamo da iz svega ovoga izađemo što prije, a zna se da Skupština treba da da saglasnost za određene odluke. Nadam se da bi u narednih deset dana lokalni parlament mogao da zasjeda po tom osnovu. Mi smo imali dvije elektronske sjednice.

Otvoreni za domaće turiste? Šta očekujete od turističke sezone?

Raičević: Očekivanja su da će većina naših tradicionalnih gostiju iz regiona i ove godine doći u Bar, s obzirom na to da svaki drugi gost koji nas posjeti koristi automobil za dolazak. Ove godine će kao nikad ranije kvalitet ponude i nivo usluga biti od presudnog značaja za barski turizam. Još prošle godine, lokalna TO je započela promociju aktivnog turizma markiranjem pješačkih staza i promocijom kanjoninga kao nove turističke atrakcije, što u značajnoj mjeri može biti opredjeljujući faktor i za domaće turiste koji još uvijek nisu otkrili sve naše skrivene ljepote.